Váš cieľový text bude prezentovaný v rovnakom formáte a štýle ako zdrojový

Určite chcete, aby mali vaše preklady vo všetkých jazykoch rovnaký vzhľad a štýl ako originál. Hoci aj dokonale preložený text má v cieľovom jazyku len zriedkakedy rovnakú dĺžku ako originál. Aj napriek tomu, však často nechceme, aby mali preložené publikácie viac alebo menej strán než originál. Napríklad, preklady do angličtiny majú tendenciu byť o 30 % dlhšie než zdrojový text.

Náš personál zaoberajúci sa grafickým rozvrhnutím textu synchronizuje formátovanie a obsah tak, aby bolo zabezpečené zobrazenie rovnakých informácií na každej strane, bez ohľadu na jazykovú verziu.

Jedna kontaktná osoba od prekladu až po dodanie

Čím menej ľudí pracuje na vyhotovení vášho cieľového textu, tým menšia je šanca, že sa do procesu vkradne nedorozumenie, ktoré by mohlo ohroziť dosiahnutie dokonalých výsledkov. Z toho dôvodu vám pridelíme vlastného projektového manažéra, ktorý zabezpečí, že všetky aspekty týkajúce sa prekladu vášho textu a jeho finálneho grafického usporiadania prebehnú hladko.

Požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku
Cenovú ponuku vám pošleme do 24 hodín.

Presnosť už od začiatku

Cenová ponuka do 24 hodín

Požiadajte online
alebo zavolajte na číslo
+32 9 245 48 31

Cenovo dostupné publikácie obchodných materiálov, vďaka našim technickým znalostiam

Neustále tvrdo pracujeme aj na tom, aby sme dokázali využiť naše odborné znalosti na rýchlu a presnú prípravu technických textov určených na publikáciu v obchodných projektoch. Tieto texty vyžadujú zo svojej podstaty kreatívnejší prístup. Náš prístup zaručuje ideálnu kombináciu kreativity a nárokov na rozpočet.

Pre vás to znamená nielen to, že nemusíte do procesu zapojiť grafické štúdio kvôli grafickému rozvrhnutiu vášho prekladu, ale vyhnete sa tiež zbytočným nákladom na poplatky agentúram.

Požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku
Cenovú ponuku vám pošleme do 24 hodín.

Sibelco

„Na našom partnerstve so spoločnosťou Yamagata Europe si cením korektný a dobre organizovaný spôsob práce. Komunikácia je vždy bezproblémová, informácie si zhrnuté stručne a vždy sú dodržané termíny, dokonca aj pri veľkých projektoch do viacerých cieľových jazykov.“

Unilin

„Naše partnerstvo sa hneď začalo úspešne. Na všetky otázky sme dostali promptnú odpoveď. Spoločnosť mala dostatočné množstvo času na lepšie spoznanie nás ako zákazníkov. Vďaka tomuto profesionálnemu prístupu je so spoločnosťou Yamagata radosťou spolupracovať.“

Zobraziť všetky referencie

Spokojní zákazníci: