Politika kvality

Veríme, že kľúčom k úspechu spoločnosti Yamagata Europe je spokojnosť zákazníkov spojená s kvalitou nami poskytovaných služieb. Naším hlavným cieľom je dosiahnuť absolútnu spokojnosť zákazníkov a zároveň jej neustále zvyšovanie.

Jazykové riešenia najvyššej kvality

Našim cieľom je poskytovať jazykové riešenia najvyššej kvality a predčiť všetky Vaše očakávania. V dnešnom svete je realita vnímaná ako súbor skúseností, preto veríme, že skutočným meradlom kvality našej práce je skúsenosť zákazníkov prameniaca zo spolupráce s našou spoločnosťou.

Ako jednotka na trhu a líder vo vyvíjaní nástrojov a pracovných postupov na meranie kvality pevne veríme, že práve úroveň kvality z pohľadu klienta je možné merať pomocou objektívnych ukazovateľov kvality, založených na priemyselných štandardoch.

Záruka kvality

Záruka kvality nie je len politikou našej spoločnosti, naviac je to aj osobné krédo zamestnancov Yamagaty Europe. Každý z našich zamestnancov je profesionál s vnímavým a zodpovedným prístupom ku každému jednému projektu. Skúsení a vysoko špecializovaní zamestnanci sú kľúčovým faktorom úspechu našej spoločnosti.

Kaizen

Proces merania kvality v spoločnosti Yamagata Europe je založený na jednom z princípov filozofie kaizen, podľa ktorého je ďalšou fázou procesu - váš zákazník. Všetky správy o našich testoch a výsledky kontroly kvality sú zaznamenávané v jednotlivých systémoch pre riadenie kvality. Zaznamenávame a vyhodnocujeme aj všetky otázky a reklamácie od našich zákazníkov, aby sme tak neustále zvyšovali kvalitu našich služieb.