Aby sme zabezpečili vysoký štandard kvality a poskytovaných služieb, nenechávame nič na náhodu

Preklad do a z 65 jazykov

Vaše informácie preložíme do 65 jazykov. Ďalšie naše služby zahŕňajú:

 • Grafické rozvrhnutie
 • Tlač a archiváciu na digitálnych dátových nosičoch
 • Nahrávanie vami vybraným hlasom
 • Synchronizáciu s animáciami a zvukovými stopami

Na konci tohto procesu bude finálny produkt, ktorý zanechá na príjemcovi dojem v jeho rodnej reči.


Rýchla odozva

 • Na e-maily odpovieme do 3 hodín.
 • Cenovú ponuku vám zašleme do 24 hodín.

Jedna kontaktná osoba koordinuje všetky vaše preklady a služby

 • Našou ambíciou je udržiavať dlhodobé partnerstvo s každým našim zákazníkom. To je dôvod, prečo je naším prvým krokom vždy pozorné vypočutie zákazníka, aby sme čo najlepšie porozumeli jeho požiadavkám v oblasti prekladu a zistili, ako najlepšie dokážeme vyhovieť jeho potrebám.
 • Po orientačnom rozhovore vám bude pridelený osobný manažér, ktorý bude riadiť tok pracovných úloh na zabezpečenie toho, aby všetko prebehlo plynulo od začiatku do konca.
 • Pri vzájomnej konzultácii preberieme potrebné technológie na bezproblémové importovanie vašich vstupných textov a na dodanie cieľových súborov na okamžité použitie.

Naše kvalitatívne zásady v súlade s princípom Kaizen

Najvyšší možný stupeň spokojnosti zákazníkov a ambície neustále zvyšovať úroveň sú pre nás kľúčovým
motivačným faktorom. Snažíme sa ponúka vysokokvalitné jazykové riešenia a prekračovať vaše očakávania v každej fáze vášho projektu.

Pozorne pri tom sledujeme:

 • kvalitu finálneho produktu,
 • náklady na služby,
 • včasné dodanie našich projektov.

Sme japonská spoločnosť a pracujeme podľa japonských kvalitatívnych štandardov vyvinutých v súlade s princípom Kaizen. To znamená, že v našom systéme sledovania kvality uchovávame záznamy o všetkých údajoch za účelom kontroly kvality. Evidujeme a zaznamenávame každú otázku, ktorú zákazník položku a každú reklamáciu, ktorú podal, aby sme mohli tieto údaje premeniť na výsledky vysokej kvality.


ISO 9001:2015

Spoločnosti Yamagata Europe bol udelený certifikát ISO 9001:2015 organizáciou DNV (Det Norske Veritas). Tento štandard nám poskytuje základ na vytvorenie štruktúry potrebnej na dosiahnutie vysokej kvality a trvalého zlepšovania.