Preklad modulov na elektronické školenie

Moduly e-školení sú efektívnejšie, keď sú prezentované v materinskom jazyku koncového používateľa. Zabezpečujeme preklad hovoreného a písaného obsahu elektronických školení do 65 jazykov, prispôsobený kultúre a miestnym zvykom cieľového publika.

Okrem prekladateľských služieb vám poskytneme kompletný produkt naformátovaný presne podľa modulu e-školenia v zdrojovom jazyku.

  • Preklad písaného a hovoreného obsahu
  • Prispôsobenie obsahu tak, aby odrážal kultúrne odtiene a miestne zvyky
  • Výber hlasov a nahrávanie dabingu v cieľovom jazyku
  • Synchronizácia nahrávok s textom a animáciou

Požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku
Cenovú ponuku vám pošleme do 24 hodín.

Výroba a preklad titulkov

Namiesto nahrávania videa v cieľovom jazyku vám tiež môžeme zabezpečiť nahrávanie hovoreného textu s titulkami. Vďaka súborom srt, ktoré dodávame, si môžete perfektne synchronizovať titulky k obrazu.

Požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku
Cenovú ponuku vám pošleme do 24 hodín.

Presnosť už od začiatku

Cenová ponuka do 24 hodín

Požiadajte online
alebo zavolajte na číslo
+32 9 245 48 31

Bez ohľadu na zdrojový formát

Váš zdrojový text spracujeme v akomkoľvek zaslanom formáte a cieľový text dodáme v rovnakom formáte.

Podporujeme, okrem iného, nasledujúce formáty súborov:

  • Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint
  • Súbory HTML: HTML, XHTML, ASP, PHP
  • Súbory XML: DITA, DocBook, XLIFF, ResX
  • Súbory DTP: FrameMaker, InDesign, Quark
  • Softvérové súbory: .Net-, reťazce pre Mac OS X- a iPhone, súbory systému Windows, súbory LNG, Gettext PO a pod.

Požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku
Cenovú ponuku vám pošleme do 24 hodín.

Sibelco

„Na našom partnerstve so spoločnosťou Yamagata Europe si cením korektný a dobre organizovaný spôsob práce. Komunikácia je vždy bezproblémová, informácie si zhrnuté stručne a vždy sú dodržané termíny, dokonca aj pri veľkých projektoch do viacerých cieľových jazykov.“

Hitachi Construction Machinery (Europe) NV – Školiace oddelenie

„Našim distribútorom poskytujeme školenia s podporou elektronických školiacich kurzov. Pravidelne sa spoliehame na spoločnosť Yamagata Europe pri prekladoch materiálov na e-kurzy a nahrávaní dabingu do viacerých jazykov. Pracujú a reagujú veľmi rýchlo a disponujú bohatou technickou odbornosťou. Sú dobre oboznámení s naším odvetvím a keď dostanem preložené materiály, viem, že ich môžem okamžite začať používať.“

Zobraziť všetky referencie

Spokojní zákazníci: