Preklady obchodných materiálov, ktoré zapôsobia na vaše cieľové publikum v ich vlastnom jazyku

Kvalita prekladu obchodných materiálov závisí od rozsahu, v akom dokáže cieľové publikum prijať správu od odosielateľa vo svojom materinskom jazyku a od toho, či je prezentovaná rovnako ako v zdrojovom jazyku. Kultúrne a geografické rozdiely tu hrajú veľkú dôležitosť.

To je dôvod, prečo naše preklady do každého zo 65 jazykov vždy berú do úvahy citlivý kultúrny podtón a jemné jazykové odtiene.

Váš prekladateľ pozná kultúrne prostredie vášho cieľového publika

  • Osoba, ktorá bude prekladať vaše obchodné materiály, žije a pracuje tam, kde vaše cieľové publikum
  • Váš cieľový jazyk je jeho alebo jej materinským jazykom
  • Preto pozná všetky citlivé kultúrne a miestne jazykové odtiene
  • Vyberte si jedného z troch prekladateľov na základe krátkeho prekladu
  • Kontrola druhým prekladateľom
  • Extra pozornosť pri tvorbe textu, aby obsahoval váš osobitý štýl

Požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku
Cenovú ponuku vám pošleme do 24 hodín.

Presnosť už od začiatku

Cenová ponuka do 24 hodín

Požiadajte online
alebo zavolajte na číslo
+32 9 245 48 31

Preklad a lokalizácia web stránok

Zabezpečíme aby Vaša web stránka bola k dispozícii v ktoromkoľvek jazyku bez toho aby ste museli čokoľvek kopírovať a vkladať. Vieme spracovať web stránky vytvorené v Sitecore, Typo3, Wordpress, Drupal alebo v akomkoľvek inom CMS systéme.

  • Už žiadne kopírovanie a vkladanie prekladov
  • Konzistentná terminológia v rámci celej Vašej stránky
  • Internacionalizácia SEO
  • Lokalizácia URL

Požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku
Cenovú ponuku vám pošleme do 24 hodín.

Vision by Deloitte

„Pri spolupráci so spoločnosťou Yamagata Europe sa mi vždy dostane korektných a veľmi promptných služieb. Načasovanie je jedeným z aspektov, ktoré sa neustále zlepšujú!“

Hitachi Construction Machinery (Europe) NV – Školiace oddelenie

„Našim distribútorom poskytujeme školenia s podporou elektronických školiacich kurzov. Pravidelne sa spoliehame na spoločnosť Yamagata Europe pri prekladoch materiálov na e-kurzy a nahrávaní dabingu do viacerých jazykov. Pracujú a reagujú veľmi rýchlo a disponujú bohatou technickou odbornosťou. Sú dobre oboznámení s naším odvetvím a keď dostanem preložené materiály, viem, že ich môžem okamžite začať používať.“

Zobraziť všetky referencie

Spokojní zákazníci: