Strojový preklad veľkých objemov v krátkom čase

Na splnenie krátkych dodacích termínov pri veľkom objeme prekladov a zachovaní dlhodobo nízkych nákladov môže byť výhodnou alternatívou strojový preklad. Cieľový text možno upraviť manuálnym zásahom lingvistu.

Nástroje na strojový preklad, ktoré vyvíjame, tiež možno použiť na preklad textov v reálnom čase, ktoré slúžia napríklad na online rozhovor.

Jedinečné a úplne bezpečné pre každého zákazníka

Naprogramovanie nástroja na strojový preklad a učenie daného nástroja z prekladateľských pamätí zaberie istý čas, ale výsledok je pre každého zákazníka jedinečný. Stroj nikdy nebude „hovoriť“ štandardizovaným jazykom, ale jazyk, terminológia a štýl prejavu bude prispôsobený zákazníkovi. To zaručuje, že vo vašich prekladoch sa nikdy neobjaví terminológia ani názvy používané vašou konkurenciou. Naše prekladateľské systémy sú privátne a nemá k nim prístup žiadna tretia strana.

Požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku
Cenovú ponuku vám pošleme do 24 hodín.

Presnosť už od začiatku

Cenová ponuka do 24 hodín

Požiadajte online
alebo zavolajte na číslo
+32 9 245 48 31

Bez ohľadu na zdrojový formát

Váš zdrojový text spracujeme v akomkoľvek zaslanom formáte a cieľový text dodáme v takom formáte, ktorý vám umožní okamžitú publikáciu. Bez rizika pri kopírovaní textu.

Podporujeme, okrem iného, nasledujúce formáty súborov:

  • Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint
  • Súbory HTML: HTML, XHTML, ASP, PHP
  • Súbory XML: DITA, DocBook, XLIFF, ResX
  • Súbory DTP: FrameMaker, InDesign, Quark
  • Softvérové súbory: .Net-, reťazce pre Mac OS X- a iPhone, súbory systému Windows, súbory LNG, Gettext PO a pod.

Požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku
Cenovú ponuku vám pošleme do 24 hodín.

Unilin

„Naše partnerstvo sa hneď začalo úspešne. Na všetky otázky sme dostali promptnú odpoveď. Spoločnosť mala dostatočné množstvo času na lepšie spoznanie nás ako zákazníkov. Vďaka tomuto profesionálnemu prístupu je so spoločnosťou Yamagata radosťou spolupracovať.“

Iseki Europe

„Na spoločnosti Yamagata Europe je jedinečné, že na preklad, grafickú úpravu a tlač vám je vždy pridelený jeden a ten istý manažér. Možnosť komunikovať vždy s tou istou osobou je pre mňa oveľa jednoduchšie.“

Zobraziť všetky referencie

Spokojní zákazníci: